STUDIUM PRZYPADKÓWMożliwe scenariusze

Osoba prowadząca działalność

Zacząłem prowadzić własną działalność gospodarczą 8 lat temu, zatrudniam kilku pracowników, zawsze wszystko płaciłem w czasie, niestety inni nie. Nieuczciwy kontrahent nie zapłacił faktury na ponad 100.000 zł. Brak tej kwoty spowodował utratę płynności finansowej. Dochodzę tej kwoty przed sądem, ale trudno powiedzieć czy kontrahent będzie wypłacalny.
Scenariusze do wyboru:
- negocjacje z kontrahentami, spłata moich bieżących zobowiązań w ratach,
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
- zamknięcie działalności i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
https://serwer1604278.home.pl/przedsiebiorca.eurekarestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2020/10/shutterstock_1395298508-640x480.jpg
https://serwer1604278.home.pl/przedsiebiorca.eurekarestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2020/10/shutterstock_793409209-640x480.jpg

Prezes zarządu oraz członek zarządu

Znalazłem zatrudnienie jako prezes zarządu spółki zajmującej się transportem i spedycją. W momencie kiedy obejmowałem posadę spółka miała lekkie problemy finansowe, jednak z perspektywami na ich wyprostowanie. Jako prezes, łącznie z innymi członkami zarządu podjęliśmy wytężone działania aby spółka zaczęła przynosić większe dochody. Niestety spółka zaliczała kolejne dołki, ale my walczyliśmy do końca. Postępowania egzekucyjne doprowadziły do zlicytowania całego majątku spółki, jednak nie wystarczyło tego na większość zobowiązań. Nikt z nas nie wiedział, że powinniśmy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Wierzyciele spółki skierowali przeciwko mnie i pozostałym członkom zarządu powództwa powołując się na odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. (art. 299 k.s.h.). Obecnie pozostają mi:
- próba obrony przed roszczeniami wierzycieli,
- negocjacje z wierzycielami spółki i próba polubownego rozwiązania sporu,
- złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Osoba z zadłużeniem
w ZUS i/lub US

Przez wiele lat prowadziłem działalność gospodarczą, niestety w ostatnim czasie pojawiły się problemy z płynnością finansową. Nie chciałem się zapożyczać i próbować w ten sposób ratować sytuację, gdyż nie widziałem szans na powrót do poprzednich zarobków. Sytuacja była zła, ale nie tragiczna więc do chwili zamknięcia działalności spłaciłem wszystkie swoje zobowiązania. Uregulowałem zobowiązania wobec wszystkich kontrahentów, pracowników oraz wszelkie udzielone mi pożyczki. Jednego z kontrahentów spłaciłem w ten sposób, że sprzedałem mu stany magazynowe, nie uzyskałem z tego środków, tylko potrąciliśmy sobie wzajemne roszczenia. Sytuacja jednak była zła i nie udało mi się spłacić wszystkich roszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pozostało tam spore saldo. Okazało się również, że mimo faktu, że nie uzyskałem środków ze sprzedaży stanów magazynowych, powstał dług z tytułu podatku VAT o czym nie wiedziałem. Zatem pozostałem z zamkniętą działalnością gospodarczą i z długami w ZUS i US.
Scenariusze do wyboru:
- zawarcie układu ratalnego w ZUS,
- zawarcie ugody z Urzędem Skarbowym,
- ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
https://serwer1604278.home.pl/przedsiebiorca.eurekarestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2020/10/shutterstock_1044298705-640x480.jpg
https://serwer1604278.home.pl/przedsiebiorca.eurekarestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2020/10/shutterstock_1429439135-640x480.jpg

Osoba prowadząca
gospodarstwo rolne

Zgodnie z tradycją rodzinną i pasją przejąłem po tacie gospodarstwo rolne. Chciałem je zmodernizować, wziąłem pożyczkę na rozbudowę budynków gospodarczych. Moim planem był chów świń i krów, polegało to na tym, że dostawałem młode osobniki, u mnie miały dorastać, a następnie miałem je oddawać właścicielowi. Wszystko działało bardzo dobrze, inwentarz rósł zgodnie z planami i mogłem realizować zamówienia w terminie. Niestety spośród kilku chowów dwa z nich w krótkim odstępie czasu mocno chorowały, a przez to nie mogłem dotrzymać terminów. Kontrahent nałożył na mnie kary i rozwiązał ze mną umowę mimo, że było spowodowane to przez przyczyny nie zależne ode mnie.
Scenariusze do wyboru:
- negocjacje z kontrahentami, spłata moich bieżących zobowiązań w ratach,
- próba obrony przed roszczeniami wierzycieli,
- złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

PIERWSZY KROKZdefiniuj swój problem

DŁUGINie płacę zobowiązań

Firma straciła płynność finansową.

NIEPOROZUMIENIEPowstał konflikt ze wspólnikiem lub w zarządzie spółki.

STRACHBoję się kryzysu

Potrzebuję pomocy prawnika.

JESTEŚMY ŻEBY CI POMÓCNasze usługi

Nasi specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, ekonomii i administracji.
https://serwer1604278.home.pl/przedsiebiorca.eurekarestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2020/08/shutterstock_660470434.jpg

Restrukturyzacja firm

https://serwer1604278.home.pl/przedsiebiorca.eurekarestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2020/07/door-green-closed-lock.jpg

Upadłość firm

https://serwer1604278.home.pl/przedsiebiorca.eurekarestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2020/07/pexels-photo-2058130.jpeg

Restrukturyzacja zobowiązań

https://serwer1604278.home.pl/przedsiebiorca.eurekarestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2020/08/pexels-photo-3760067.jpeg

Ulgi i ugody z ZUS

Law&order - best service
Law&order - best service
Law&order - best service
Law&order - best service
Law&order - best service
Law&order - best service
Law&order - best service
Law&order - best service

WHAT WE DOOur services

In order to ensure the quality of service in the field of corruption practices, we have assembled a experienced team.
We prevent an occurrence by educating clients
Corruption faces widely dispersed headlines and damage
From recruitment, cross-border and immigration issues
Entire cycle of your complex real estate investment
Advise on employment-related taxation and client’s risks
Legal services to multi-national and domestic clients
Antitrust, competition law compliance and regulation
Syndicated loan facilities and financial transactions

Eureka - Restrukturyzacje sp. z.o.o

ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
tel. +48 608 088 555
NIP 8522599514, REGON 321278439
KRS 0000434205