WYJŚCIE Z CHWILOWYCH DŁUGÓWRestrukturyzacja
zobowiązań

Nigdy nie jest za późno, by się dogadać.

Niekiedy przeprowadzenie postępowania upadłościowego, a nawet restrukturyzacyjnego jest użyciem zbyt dużego działa na rozprawienie się z chwilowymi zadyszkami finansowymi. Często wystarczy restrukturyzacja obecnych zobowiązań. Dochodzi wówczas do negocjacji z wierzycielami, skutkującym rozłożeniem roszczenia na raty, renegocjacji umów lub zmniejszeniu rat kredytów.

Polega to w głównej mierze na przedstawieniu wierzycielom realnego planu obsługi zobowiązań. Odpowiednia argumentacja w znacznej większości przypadków skutkuje podpisaniem porozumienia w sprawie zadłużenia. Pamiętaj! Na negocjacje jest zawsze czas, nawet wówczas, gdy roszczenie objęte jest prawomocnym wyrokiem sądu lub postępowaniem egzekucyjnym.

https://serwer1604278.home.pl/przedsiebiorca.eurekarestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2020/07/pexels-photo-2058130.jpeg
Nasi eksperci dokładnie sprawdzą Twoją sytuację finansową
Jest wiele dróg do celu. Umiemy wybrać najlepszą.
Opracujemy indywidualny plan rozmów z każdym z wierzycieli.
Ugody, odroczenia płatności, rozłożenie należności na raty.

WHAT WE DOHow we can help you?

By conducting various internal investigation activities and implementing risk management assessments, our approach saves our clients time and money.

RECOGNITIONReal Estate

Practical experience in local market.

BUSINESS LAWTrade and Markets

Commercial implications are important.

TRUST USDispute Support

We advises many of the leading companies.

HONORSCompetition

Renowned awards for the quality of work.

Eureka - Restrukturyzacje sp. z.o.o

ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
tel. +48 608 088 555
NIP 8522599514, REGON 321278439
KRS 0000434205