WARTO NEGOCJOWAĆ Z URZĘDEMUlgi i ugody z ZUS

Kiedy Twoja Firma ma problem z opłacaniem
składek w ZUS, nie należy zwlekać z działaniem.

Wiele osób unika spraw dotyczących spraw ZUS jak i swoich zadłużeń. Warto skorzystać i powołać Pełnomocnika do tych spraw. Koniecznie trzeba skorzystać z ulgi, która polega na rozłożeniu zadłużenia na raty. Dzięki temu będzie możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie, jak również ZUS zawiesi prowadzone postępowanie egzekucyjne. W tym celu należy skorzystać z naszej pomocy i złożyć wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.
Kto może ubiegać się o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty:

Każda osoba, która ma wobec ZUS zadłużenie z tytułu składek i nie ma pieniędzy na jego spłatę. Mogą to być np.:

  • przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy,
  • spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni, czyli osoby, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek,
  • małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka,
  • pełnomocnik, czyli osoba, która jest upoważniona przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie.
Jakie są korzyści z rozłożenia spłaty zadłużenia na raty
  • Spłacisz zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach.
  • Odsetki nie będą naliczane od następnego dnia po dniu, w którym wpłynął wniosek, a jedynie opłata prolongacyjna. Wynosi ona 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.
  • Postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone.
https://serwer1604278.home.pl/przedsiebiorca.eurekarestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2020/08/pexels-photo-3760067.jpeg
Nasi eksperci dokładnie sprawdzą Twoją sytuację finansową
Jest wiele dróg do celu. Umiemy wybrać najlepszą.
Opracujemy indywidualny plan rozmów z każdym z wierzycieli.
Ugody, odroczenia płatności, rozłożenie należności na raty.

Eureka - Restrukturyzacje sp. z.o.o

ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
tel. +48 608 088 555
NIP 8522599514, REGON 321278439
KRS 0000434205