GDY NIE MA JUŻ INNEGO WYJŚCIAUpadłość przedsiębiorstwa

Najtrudniejszy moment
w historii firmy

Kiedy utracisz płynność finansową w takim stopniu, że występuje trwała niewypłacalność, czyli stan w którym nie jesteś w stanie regulować zobowiązań wobec co najmniej dwóch podmiotów przez trzy miesiące, powinieneś złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa.

Postępowanie to ma jednak swoje obostrzenia. Najczęstszą przeszkodą jest brak środków na otwarcie postępowania. Jednak nawet brak majątku nie jest przesłanką do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoby reprezentujące spółki zobowiązane są do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od dnia osiągnięcia stanu niewypłacalności. Zachowanie terminu skutkuje możliwością uwolnienia się od odpowiedzialności za długi spółki, co więcej może uwolnić od odpowiedzialności karnej, bowiem brak złożenia wniosku o ogłoszenie może zakończyć się postępowaniem karnym wobec osób kierujących przedsiębiorstwem.

https://serwer1604278.home.pl/przedsiebiorca.eurekarestrukturyzacje.pl/wp-content/uploads/2020/07/door-green-closed-lock.jpg
Nasi eksperci dokładnie sprawdzą Twoją sytuację finansową
Jest wiele dróg do celu. Umiemy wybrać najlepszą.
Przygotujemy wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.
Zadbamy o najlepsze możliwe warunki upadłości dla firmy i jej właścicieli.

WHAT WE DOHow we can help you?

By conducting various internal investigation activities and implementing risk management assessments, our approach saves our clients time and money.

RECOGNITIONReal Estate

Practical experience in local market.

BUSINESS LAWTrade and Markets

Commercial implications are important.

TRUST USDispute Support

We advises many of the leading companies.

HONORSCompetition

Renowned awards for the quality of work.

Eureka - Restrukturyzacje sp. z.o.o

ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
tel. +48 608 088 555
NIP 8522599514, REGON 321278439
KRS 0000434205